လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆ သိန်းကျော်ကတည်းကပင် ခေတ်ဦးလူသားတို့သည် ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တာရယ်တို့ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် တိရိစ္ဆာန်တို့၏ သားရေကို ဖြတ်တောက်ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် လူတို့၏မူလသန္ဓေတွင်ပါဝင်လာသည့် စမ်းသစ်တီထွင်လိုစိတ်ကို အခြေခံကာ ပိုမိုသေသပ်ကျနစွာ ချုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် အပ်နှင့်အပ်ချည်တိုနှင့်အတူ ပိုးထည်ချည်ထည်တို့သည်လည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ အဝတ်အစားဒီဇိုင်းများနှင့်အတူ ၎င်းတို့ကို ချုပ်လုပ်ဖန်တီးသော ပညာရပ်တို့ကို အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲစေခဲ့ခြင်းအကြောင်းတရားသည် ၁၉ ရာစု၏ စက်မှုတော်လှန်ရေးတွင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သော် အပ်ချုပ်စက်များကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ၂၀ ရာစုတွင်မူ ရှုပ်ထွေးများပြားလှ​သော လူနေမှူပုံစံနှင့် လူတန်းစားအခြေအနေတို့ပေါ်မူတည်ပြီး အင်္ကျီအဝတ်အစားဒီဇိုင်း၊ ပိတ်စအမျိုးအစားတို့သာမက ဖန်တီးချုပ်လုပ်သော နည်းစနစ်အမျိုးမျိုးတို့ ပြောင်းလဲပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်မှာ ယနေ့ ၂၁ ရာစုသို့အရောက်တွင်တော့ အဝတ်အစားများကို ဖန်တီးချုပ်လုပ်သည့်အတတ်ပညာသည် အမြင့်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုသို့ ရောက်သည်အထိ တိုးတက်လာခဲ့သည်။ […]

Read More